(1)
Thalib, H.; M. Irwan, M. I.; Ro’is, I. PERANAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DI KOTA BIMA. e-Journal 2016, 3, 65 - 81.